دلایل کند نویسی کودکان و راهبردهای درمان پیشنهادی

دلایل کند نویسی کودکان:

 • یک دلیلش ضعف عضلات انگشت است
 • یک دلیلش بد گرفتن مداد است.
 • یک دلیلش کوتاه بودن مداد است.
 • یک دلیلش بد نشستن و ارتفاع صندلی است.
 • یک دلیلش بد گذاشتن کاغذ روی میز است.
 • یک دلیلش چپ دستی است.
 • یک دلیلش گذاشتن سر روی میز و نزدیک دفتر و کتاب موقع نوشتن است.
 • یک دلیلش برتری چپ چشمی وبرتری راستی است.
 • یک دلیلش نارسایی بینایی و ضعف بینایی چشم است.
 • یک دلیلش سرعت عمل پایین در انجام کارهای ظریف و شخصی خودش است. مثل لباس پوشیدن و دگمه بستن و…
 • یک دلیلش زیاد بودن مطالب درسی است.
 • یک دلیلش نداشتن فرصت برای یادگیری  وتمرین و رقابت با دوستان است.
 • یک دلیلش انجام دادن تکالیف توسط والدین است.
 • یک دلیلش توقع زیادی و جاه طلبی کودک و والدین است.
 • یک دلیلش فقدان انگیزه به یادگیری است.
 • یک دلیلش سرکوفت زدن به دست خط و عدم دادن پاداش به میزان تلاش کودک است.
 • یک دلیلش شروع زودتر از موعد مقرر آموزش نوشتن است مثل پیش دبستانی یا خط نستعلیق و شکسته نستعلیق قبل از 9سالگی.
 • یک دلیلش آموزش غلط یا عدم کنترل و نظارت صحیح قلم و مداد به دست گرفتن در کلاس توسط معلم در منزل توسط والدین است.
 •  یک دلیل خود کتاب درسی برای بخصوص کلاس اول است که دو نوع خط نسخ و نستعلیق و شکسته نستعلیق را معرفی کرد و موحب سردر گمی دانش آموزان شده است.

راهبردهای پیشنهادی برای درمان کندیسی با منشاء ضعف عضلات:

 • اشکال در عضلات ضعیف انگشتان است که زود خسته می شود و کم رنگ می نویسد.
 • در ضمن تناقض در دو نوع خط نیز مشاهده می شود. بهتر است به خط نسخ بنویسد نه شکسته نستعلیق (نه زیبا نویسی). کودک ابتدا باید درست نویسی را یاد بگیرد بعد زیبا نویسی.
 • خط دفتر را رنگی کنید. یک خط در میان بنویسد. مثلا یک خط سبز زمینه باشد. یک خط زمینه نارنجی.
 • از دفتر شطرنجی نیز می توانید استفاده کنید.برای نوشتن نسخ کلمات.
 • تایپ با کیبورد را نیز در منزل با خط نسخ شروع کند.
 • انداختن کش اسکناس به دور انگشتان دستی که می نویسد و سپس باز کردن انگشتان تا کش به شکل النگو در مچ بیفتد.
 • ورزش انگشتان را شروع کند مثل حرکت انگشتان بر روی پلکان رفتن. بالا و پایین رفتن.
 • خمیر بازی چنگ زدن به آن ورز دادن خمیر با دو انگشت سبابه و اشاره

تهیه کننده: سمیه سادات علوی معاون فناوری

تأیید کننده: زهرا برادران مدیر دبستان


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20