بازی و ریاضی (بازی لاک پشت)

نوآموزان گلم در کلاس در تاریخ  ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ بعد از آشنایی با مفهوم عدد ۳ و این که چه تعداد از انگشتان دست را باید برای نشان دادن عدد ۳ باز کنند در فرآیند بازی و ریاضی (بازی لاک پشت) شمارش را تمرین کردند همین‌طور دسته بندی و تشکیل دسته های ۳ تایی را آموخته سپس از میان دسته های اعداد دسته های ۳ تایی را پیدا کرده و در خانه های خالی اطراف عدد ۳ قرار دادند. هدف از این بازی، آشنایی با اعداد و تصویر آن‌ها، شمارش، دسته بندی بود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20