انجام کاردستی شب و روز

نوآموزان عزیزم در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ بعد از آشنایی با نحوه به وجود آمدن شب و روز (از گردش زمین به دور خودش در ۲۴ ساعت شب و روز بوجود می آید.) و آشنایی با مفاهیم موضوع شب و روز و فصل ها، کاردستی زیبای شب و روز که ترکیبی از رنگ‌آمیزی و کار با قیچی بوده و نهایتا از در کنار هم قرار دادن چند هنر زیبای خودشان این کاردستی زیبا را تکمیل کردند و با مشاغلی که در شب فعالیت دارند و یا حیواناتی که‌در شب شکار می کنند نیز آشنا شدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20