آشنایی با مفاهیم دوستی و دوست یابی

نوآموزان عزیزم در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ بعد از آشنایی با مفاهیم دوستی، دوست یابی، شنیدن داستان‌های مرتبط با این موضوع، حفظ شعر  برگرفته از کتاب آداب ادب، صفحه مربوط به دوست یابی از کتاب گلبرگ را که یک تصویر مرتبط با عنوان دوستی را ارائه کرده و سپس برای افزایش دقت و توجه کودکان برش‌هایی از تصویر را انتخاب نموده و نوآموزان با پیدا کردن تصویر ها از نمای کلی، آن‌ها را مانند نمونه رنگ‌آمیزی و حل کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20