آموزش واحد کار نان

 

جهت آشنایی بچه ها با مراحل تهیه نان، ابتدا کودکان نام انواع نانها را بیان کردند مانند نان بربری، فانتزی، تنوری سپس از آنها خواسته شد که خوب فکر کنند و به ترتیب مراحل تهیه ی نان را بیان کنند. بعد از بیانات نوآموزان با تماشای فیلم عمو کشاورز مهربان با مراحل تهیه ی نان آشنا شدند  و سپس کودکان آموختند که کشاورز مهربان بذر را درون خاک می کارد و نور خورشید به آن می تابد، باران می بارد و بذر رشد می کند و تبدیل به گیاه گندم می شود. در مرحله بعد آن ها را با داس یا کمباین درو می کنند  و به کارخانه یا آسیاب می برند. نوآموزان همچنین با انواع آسیاب های دستی، بادی و آبی آشنا شدند . در آنجا پوست گندم جدا شده و گندم را آسیاب می کنند. حاصل تبدیل به آرد می شود که آرد را به نانوا تحویل می دهند و نانوا به وسیله آن ابتدا خمیر و سپس نان را در تنورهای زمینی ، ایستاده یا گازی آماده می کنند. و همچنین یاد گرفتن که قدر این نعمت خوب خدای مهربان و بدانند و هرگز اسراف نکنند . 4 اردیبهشت ماه 1400


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20