آموزش واحد کار &#۸۲۲۰;احترام به دیگران&#۸۲۲۱;

یک جمله مشهور هست که می گوید “احترام باید بدست آورده شود.” اما به یک کودک چطور می شود بدست آوردن احترام را آموزش داد، وقتی حتی نمیداند که چی هست؟ احترام ویژگی ذاتی بچه ها نیست و به همین دلیل نقش پدر و مادر ها در آموزش احترام بسیار تاثیر گذار است. سعی کنید در محیط خانه به یکدیگر احترام گذارید. بعنوان مثال مادر به پدر و پدر به مادر احترام گذارد و احترام به یکدیگر را مهم شمارید تا کودک نیز بیاموزد به پدر و مادر خود احترام گذارد و چنین رفتارهای بیرون از خانه هم سرایت میکند.

نو آموزان گلمان با خواندن شعر و قصه و کاربرگ دریافتند که احترام گذاشتن به پدر و مادر ، استاد ، مربی ، کوچکتر و بزرگتر ، رفتگر و …  فواید و ثمرات زیادی در انسان دارد و احترام گذاشتن به یکدیگر در خانواده باعث قوی و محکم شدن خانه و خانواده می شود . نوآموزان با پاسخ دادن به سوالات زیر این آموزه ی قرآنی را در ذهن کودکانه خود تثبیت کردند.

۱- احترام یعنی چه ؟

۲- چگونه می توانیم به دیگران احترام بگذاریم؟

۳- آیا فقط باید به بزرگتر ها احترام بگذاریم ؟

۴- ما باید از رفتار چه کسانی الگو بگیریم ؟

15 دی ماه 1399


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20