آشنایی نوآموزان با حیوانات دوزیست

نوآموزان با آموزش واحد کار جدید، ابتدا با معنی دوزیست آشنا شدند و دریافتند که دوزیستان جانورانی هستند که دو دوره زندگی دارند. دوران نوزادی در آب زندگی می‌کنند و کم کم که بزرگتر می شوند می توانند هم در خشکی و هم در آب زندگی کنند. دوزیستان در دوره ی  نوزادی دارای باله هستند و در آب شنا می‌کنند و مانند ماهی‌ها با آبشش تنفس می‌کنند اما وقتی بزرگ شدند دارای دست و پا می‌شوند و به وسیله ی شش تنفس می‌کنند دوزیستان هم مانند ماهی‌ها تخم‌گذار  هستند. و سپس با برخی از جانوران دوزیست مثل سمندر و قورباغه و وزغ آشنا شدند. دوزیستان دارای نیش و چنگال نیستند. آن‌ها دارای بدنی کوچک و لغزنده بوده و بیشتر آنها خودشان را در روز نشان نمی‌دهند. بعضی از دوزیستان جهت دفاع و زندگی خود از ترفندهای دیگر نظیر هم رنگ شدن با محیط (مثل آفتاب‌پرست) استفاده می‌کنند. نوآموزان سپس با انجام نقاشی و تقلید صدا و بازگویی قصه خاله قور قور این آموزش را در ذهن کودکانه خود تثبیت کردند. 26 بهمن 1399


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20